Odpowiedzialność dyscyplinarna notariusza

Odpowiedzialność dyscyplinarna notariusza

Odpowiedzialność dyscyplinarna notariusza Odpowiedzialność dyscyplinarna notariusza na tle innych rodzajów odpowiedzialności Za nieprawidłowości w dokonywaniu czynności notarialnych notariusz narażony jest na trzy rodzaje odpowiedzialności. W zależności od charakteru...