Ustalanie tytułu własności nieruchomości

Ustalanie tytułu własności nieruchomości

Ustalanie tytułu własności nieruchomości Dokumentowanie własności nieruchomości wpisem w księdze wieczystej Czynność prawna przenosząca własność nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu musi zostać dokonana w formie aktu...