Ustalanie tytułu własności nieruchomości

Ustalanie tytułu własności nieruchomości

Ustalanie tytułu własności nieruchomości Dokumentowanie własności nieruchomości wpisem w księdze wieczystej Czynność prawna przenosząca własność nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu musi zostać dokonana w formie aktu...
Własność lokali na wygasłym użytkowaniu wieczystym

Własność lokali na wygasłym użytkowaniu wieczystym

Własność lokali na wygasłym użytkowaniu wieczystym Niejasny los lokali na gruntach użytkowanych wieczyście Jeszcze niedawno niejasno jawiła się trwałość własności lokalu położonego w budynku stojącym na gruncie użytkowanym wieczyście. Nasuwało się bowiem pytanie, czy...
Umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości a umowa przedwstępna

Umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości a umowa przedwstępna

Umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości a umowa przedwstępna Pojęcie umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości Przez umowę warunkową sprzedaży nieruchomości rozumie się porozumienie, w którym właściciel nieruchomości zobowiązuje się do przeniesienia jej własności na...
Umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami

Umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami

Umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami Geneza umowy przedwstępnej Umowa przedwstępna (pactum de contrahendo) znana była już prawu przedwojennemu. Kodeks zobowiązań z 1933 roku w art. 62 definiował ją jako umowę, w której jedna lub obie strony zobowiązują się do...
Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości Pojęcie zasiedzenia Zasiedzenie (usucapio) jest jedną z instytucji dawności. Istotą tych instytucji jest regulacja nabycia bądź utraty jakiegoś prawa na skutek upływu czasu, połączonego z zaniechaniem działania podmiotu uprawnionego. Do grupy...