Własność lokali na wygasłym użytkowaniu wieczystym

Własność lokali na wygasłym użytkowaniu wieczystym

Własność lokali na wygasłym użytkowaniu wieczystym Niejasny los lokali na gruntach użytkowanych wieczyście Jeszcze niedawno niejasno jawiła się trwałość własności lokalu położonego w budynku stojącym na gruncie użytkowanym wieczyście. Nasuwało się bowiem pytanie, czy...