Umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości a umowa przedwstępna

Umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości a umowa przedwstępna

Umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości a umowa przedwstępna Pojęcie umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości Przez umowę warunkową sprzedaży nieruchomości rozumie się porozumienie, w którym właściciel nieruchomości zobowiązuje się do przeniesienia jej własności na...
Umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami

Umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami

Umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami Geneza umowy przedwstępnej Umowa przedwstępna (pactum de contrahendo) znana była już prawu przedwojennemu. Kodeks zobowiązań z 1933 roku w art. 62 definiował ją jako umowę, w której jedna lub obie strony zobowiązują się do...