Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości Pojęcie zasiedzenia Zasiedzenie (usucapio) jest jedną z instytucji dawności. Istotą tych instytucji jest regulacja nabycia bądź utraty jakiegoś prawa na skutek upływu czasu, połączonego z zaniechaniem działania podmiotu uprawnionego. Do grupy...
Timeshare

Timeshare

Timeshare Pojęcie i cel umowy timeshare Celem umowy timeshare (ang. timeshare – podział w czasie) jest zapewnienie konsumentowi możliwości cyklicznego korzystania z danego miejsca zakwaterowania w okresach wskazanych w umowie. Chodzi tu głównie o urlopowiczów...
Zadatek i zaliczka przy sprzedaży nieruchomości

Zadatek i zaliczka przy sprzedaży nieruchomości

Zadatek i zaliczka przy sprzedaży nieruchomości Pojęcie i wysokość zadatku Sprzedaż nieruchomości bardzo często poprzedzana jest umową przedwstępną. Zobowiązuje ona strony do zawarcia w przyszłości ostatecznej (definitywnej) umowy sprzedaży, zwanej „umową...
Charakter wpisu własności nieruchomości do księgi wieczystej

Charakter wpisu własności nieruchomości do księgi wieczystej

Charakter wpisu własności nieruchomości do księgi wieczystej Pojęcie wpisu deklaratywnego i konstytutywnego Charakter wpisu własności nieruchomości do księgi wieczystej to zagadnienie dość złożone. Przede wszystkim przypomnieć trzeba, że wpis do księgi wieczystej jest...