Wiarygodność księgi wieczystej

Wiarygodność księgi wieczystej

Wiarygodność księgi wieczystej Wiarygodność księgi wieczystej jako rezultat zasady domniemania prawdziwości jej wpisów Z zasady domniemania prawdziwości trści księgi wieczystej wynika jej wiarygodność. Domniemanie to nie oznacza jednak, że wpisy w księdze wieczystej...
Odpowiedzialność dyscyplinarna notariusza

Odpowiedzialność dyscyplinarna notariusza

Odpowiedzialność dyscyplinarna notariusza Odpowiedzialność dyscyplinarna notariusza na tle innych rodzajów odpowiedzialności Za nieprawidłowości w dokonywaniu czynności notarialnych notariusz narażony jest na trzy rodzaje odpowiedzialności. W zależności od charakteru...
Odpowiedzialność karna notariusza

Odpowiedzialność karna notariusza

Odpowiedzialność karna notariusza Rodzaje odpowiedzialności notariusza Odpowiedzialność karna notariusza nie jest jedynym rodzajem odpowiedzialności, na którą narażeni są przedstawiciele tej profesji. Zawód notariusza jest pod tym względem dość niebezpieczny. Co...
Jak podzielić nieruchomość, której podzielić nie wolno

Jak podzielić nieruchomość, której podzielić nie wolno

Jak podzielić nieruchomość, której podzielić nie wolno Dlaczego niekiedy nie można podzielić nieruchomości? Niekiedy niemożliwym jest podzielić nieruchomość budynkową lub gruntową stanowiącą współwłasność dwóch lub większej liczby osób. Niedopuszczalność podziału...
Odpowiedzialność cywilna notariusza

Odpowiedzialność cywilna notariusza

Odpowiedzialność cywilna notariusza Rodzaje odpowiedzialności notariusza W niniejszym artykule została omówiona odpowiedzialność cywilna notariusza. Za popełnione błędy notariusz może ponieść także inne rodzaje odpowiedzialności. W zależności od charakteru i wagi...