Wiarygodność księgi wieczystej

Wiarygodność księgi wieczystej

Wiarygodność księgi wieczystej Wiarygodność księgi wieczystej jako rezultat zasady domniemania prawdziwości jej wpisów Z zasady domniemania prawdziwości trści księgi wieczystej wynika jej wiarygodność. Domniemanie to nie oznacza jednak, że wpisy w księdze wieczystej...