Jak podzielić nieruchomość, której podzielić nie wolno?

Jak podzielić nieruchomość, której podzielić nie wolno?

Skąd może wynikać zakaz podziału nieruchomości Zdarza się dość często, że nieruchomości budynkowej lub gruntowej, stanowiącej współwłasność dwóch lub większej liczby osób, nie da się między nie fizycznie podzielić. Niedopuszczalność podziału budynku wynika najczęściej...